Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - crna jova 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2005.

 

 

     
   

Drvo visoko do preko 20 m, sa vitkim deblom, koje se proteže do vrha krošnje i horizontalnim granama. Krošnja je jajasto kupasta, zimi podseća na četinare. Kora u početku glatka, kasnije tamnosmeđa, uzdužno i poprečno ispucala u ljuspe. Mlade grančice lepljive, kao i pupoljci, koji stoje na peteljci; pokriveni sa dve ljuspe. Srž grančica trouglasta. Mlad list je sa lica lepljiv; odrastao na peteljci dugoj 1,5-2 cm, objajast, zaobljen, tup ili usečen na vrhu; pri osnovi klinast i celog oboda, a iznad osnove sitno režnjevito testerast; dug 4-10 cm, širok 3-7 cm. Muške rese, po nekoliko zajedno, formirane već u jesen; cvetanje rano, pre listanja (februara-marta); duge 6-12 cm. Ženske rese (šišarice) jajaste, imaju izdužene drške; zrele u jesen (septembra) i duge 1-2 cm, Plod je spljošten, opkoljen plutastim omotačem; dug 2-4 mm.

Raste kraj nizijskih i brdskih potoka, rečica i reka, na poplavnim zemljištima, od nizina do oko 1000 mnv. Zemljište pod crnom jovom je obično vrlo vlažno i duboko; ponekad peskovito sa vodom na priličnoj dubini, uvek pokretnom. Pored nekih vrba, crna jova je naša najhigrofilnija vrsta drveća. Kao i druge jove, i crna jova ima na svome korenju orašaste izraštaje (veličine oraha) od Actinomimes alni, koja prima azot iz vazduha. Vrsta polusenke i svetlosti sa jakom izdanačkom snagom.

Drvo crne jove je odmah po seči veoma crveno; osrednje dvrdo, elastično, lako, male trajnosti i ogrevne vrednosti. Pri stalnom dodiru sa vodom vrlo je trajno; u upotrebi za vodogradnje, rudarstvo, rezbarije, alatke, olovke; kao celulozno drvo posebne vrste hartije. Kora se koristi za štavljenje i bojenje u crno. Drveće često štiti obale od vode.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.