Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Althaea hirsuta L.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Banstol), 2005.

 

 

     
   

Jednogodišnja biljka sa čekinjastim dlakama. Stabljika 15-60 cm visoka, uspravna ili se izdiže, ponekad sa crvenkastom prevlakom. Listovi na drškama, na licu sa proređenim prostim dlakama, na naličju sa prostim i zvezdastim, a po obodu i duž nerava sa čekinjastim dlakama; listovi pri dnu stabljike ovalno srcasti, plitko prstasto deljeni na 5 režnjeva, u srednjem delu stabljike duboko prstasto deljeni na 3-5 režnjeva, u gornjem delu stabljike trodeli, režnjevi klinasti, lancetasti do linearni, po obodu zupčasti ili testerasti. Cvetovi pojedinačni na dugačkoj peteljci, dužoj od brakteje, a na vrhu stabljike u štitolikoj cvasti. Listići spoljašnje čašice lancetasti, sa dugačkim šiljatim vrhom, sa čekinjastim dlakama, iste su skoro dužine kao i čašićni listići (malo kraći). Čašićni listići lancetasti do jajasti sa dugim šiljatim vrhom. Krunični listići oko 15 mm dugi, nešto duži od čašićnih, plavičasto-ljubičasti do svetloljubičasti. Plodići goli na leđnoj strani poprečno naborani, pri vrhu sa malim kljunom.

Raste po livadama, kamenjarima, zatim kao korovska biljka po njivama, vinogadima, obradivim površinama, ulazi u sastav ruderalnih zajednica, ali nije njihov stalni pratilac.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.