Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Anchusa officinalis L. - volovski jezik 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Banstol), 2020.

 
 

 
 

Fruška gora (Banstol), 2020.

 
 

 
 

Fruška gora (Banstol), 2020.

 
 

 
 

Fruška gora (Banstol), 2020.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2004.

 
     
   

Dvogodišnja do višegodišnja biljka, sa snažnim, skoro nerazgranatim osovinskim korenom, pokrivenim crnom naboranom korom. Izdanci rapavi od prilično gustih, na malim čvorićima sedećih, malo krutih, odstojećih dlaka, sveže- do plavičasto zeleni. Stablo uspravno, ± 30-70 (20-100) cm visoko, većinom jednostavno, u gornjem delu ± razgranato, samo u pazuhu gornjih listova sa sterilnim kratkim izdancima i osovinama cvasti, stablo snažno, tupo ivičavo, s retkim do prilično gustim dlakama, s mnogo listova. Listovi spiralno raspoređeni, široki, duguljastolancetasti ili uski, linearnolancetasti, donji - suženi u drške, srednji i gornji - na osnovi zaobljeni, okrugli, sedeći, ± obuhvataju stablo; listovi ± 5-10 (oni pri osnovi i preko 20) cm dugi i ± 1-2 (0,5-3,5) cm široki, idući vrhu stabla postepeno se smanjuju, celog oboda, ili češće malo talasasti i ± vijugavi do nazubljeni, s obe strane ravnomerno dlakavi, većinom s vrlo nejasnim bočnim nervima. Cvetovi skoro sedeći, u gustim mnogocvetnim dvojnim uvojcima, u početku kratkim, postfloralno jako izduženim, s lancetastim braktejama. Čašica skoro sedeća ili na kraćoj dršci, pokrivena dlakama, (5) 6-8 (10) mm duga, do sredine ili skoro do osnove rascepljena u 5 lancetastih do linearnih delova. Krunica u početku karmincrvena, kasnije ljubičasta ili crvenkasta, retko bela, ± 1-1,5 cm duga i 5-9 mm široka, obično iste dužine kao čašica ili je malo nadvisuje; cev krunice u ždrelu nešto sužena, s belim trouglastojajastim ljuspama, na obodu s grubim papilama; rub krunice sa okruglim režnjevima. Prašnici i stubić zatvoreni u kruničnoj cevi. Orašice koso savijene, jajaste, duge 3-4 mm, mrežasto naborane i fino bradavičave, svetlomrke, sa slabo istaknutim uljanim telom. Cveta od maja do septembra meseca.

Raste na raznim tipovima ruderalnih staništa.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.