Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Anemone pulsatilla L. - velika sasa

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Komesarovac), 2006.

 
 

 
 

Fruška gora (Komesarovac), 2006.

 
 

 
 

Fruška gora (Komesarovac), 2004.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2005.

 
 

 
 

Fruška gora (Komesarovac), 2006.

 
 

 
 

Fruška gora (Komesarovac), 2006.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2004.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2020.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2020.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2020.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2021.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Rizom jak, čvornovat, uspravan. Stabljika 3-12 cm, u doba plodonošenja do 45 cm visoka, uspravna. Prizemni listovi razvijaju se posle cvetanja, sa dugačkim drškama, neparno 2-3 puta perasto deljeni, režnjići nepravilno, duboko urezani, krajnji delovi linearni do linearno lancetasti. Mladi listovi, kao i drška dlakavi, kasnije neznatno dlakavi do skoro goli. Listovi involukruma gustosrebrnasto-belo dlakavi, izdeljeni na uzano linearne isečke, u vreme cvetanja najmanje 1-2 cm udaljeni od cveta. Cvetovi u prečniku 5,5-8,5 cm uspravni ili malo savijeni. Listića cvetnog omotača 6, uzano jajasti, često malo čiljati, tamnoljubičasti do svetloljubičasti, ređe beli, spolja pokriveni dlakama. Pračnika mnogo, za polovinu kraći od listića cvetnog omotača. Tučkovi mnogobrojni, sa ljubičastim, dugačkim stubićem. Plod dlakav, sa 3,5-5 cm dugačkim, dlakavim stubićem. Cveta u martu i aprilu.

Raste na sušnim livadama. Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.