Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Asarum europaeum L. - kopitnjak

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Paragovo), 2005.

 
 

 
 

 Fruška gora (Paragovo), 2015.

 

Višegodišnja biljka, 4-10 cm visoka. Rizom puzeći, krt, člankovit, granat i sa smeđezelenkastim donjim listovima. Stabljika vrlo kratka, ustajuća, retko maljavo dlakava, pri osnovi sa 3-5 listića, na vrhu sa 2 (ređe sa 3-4) lista. Listovi sa dugačkim drškama, skoro naspramni, bubrežasti, celi po obodu, glatki, mutnozeleni, sa gornje strane sjajni, sa donje ljubičasti, slabo kožasti. Između listova, na vrhu stabljike jedan cvet sa kratkom drškom. Perigon 15 mm u prečniku, aktinomorfan, zvonast, dugo ostaje, spolja smeđezelenkast, iznutra smeđecrven, sa 3-4 ušiljena režnja. Prašnika 12, na plodniku poređani u 2 kruga, slobodni. Konektiv na vrhu sa kratkim šiljkom. Plodnik sa gornje strane ravan. Stubić zadebljao, kratak. Žig 6-zrakast. Čaura dlakava, sa 6 okaca, nepravilno se otvara. Seme izduženo, sa arilusom na udubljenoj strani semena. Cveta od marta do maja meseca.

Raste u mezofilnim hrastovim šumama, bukovim šumama, mešovitim šumama bukve i jele i u mezofilnim četinarskim šumama. 

Naziv roda potiče od grčke reči asaron, što je ime ove biljke kod Dioskoridesa.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.