Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Centaurium erythraea Rafn - kičica

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2020.

 

 

     
   

Jednogodišnja ili dvogodišnja zeljasta biljka, visoka 10-50 cm, glatka. Stablo uspravno, jednostavno ili u gornjem delu granato, 4-uglasto. Prizemni listovi objajasti do jajasto eliptični, pri osnovi ± u dršku suženi, obično sa 3-5 nerava, zatupasti, u rozeti, za vreme cvetanja zeleni. Listovi na stablu naspramni, duguljasto jajasti, do lancetasto-eliptični, sedeći, po obodu celi i glatki. Cvetovi u račvastoj, štitasto-grozdastoj cvasti (korimb), ± zbijenoj, po gornjoj površini ravnoj, jer su cvetovi uvek na istoj visini. Čašica za vreme cvetanja ravna polovini dužine tubusa krunice; režnjevi čašice lancetasti, skoro šilasti, sa 3 nerva. Krunica 10-15 mm duga, ružičasto crvene boje (ređe bela); režnjevi krunice eliptični, zatupasti, 5-8 mm dugi. Plod usko cilindrična čaura, 7-10 mm duga, poludvooka. Seme sitno, sa mrežasto-žiličastom opnom. Cveta od jula do septembra meseca.

Vrlo česta na šumskim staništima, svetlim šikarama, po ivicama puteva i njiva, na golim padinama. Od nizije do planinskog pojasa (do 1400 m). Obično na krečnim, suvim zemljištima, ali i na ilovastim, peščanim i močvarnijim. Jedna je od vrlo poznatih lekovitih biljaka, jer se široko upotrebljava u narodnoj medicini.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.