Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Colutea arborescens L. - pucalina

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Komesarovac), 2005.

 

 

     
   

Žbun visok 2-3 (u kulturama do 4) m, jako razgranat, sa uspravnim granama, ove su na poprečnom preseku okruglaste, u početku dlakave, kasnije gole, zelene do sivozelene, na starijim granama kora se ljušti u vidu svilastih vlakana. Listovi neparno perasto složeni, dugački 6-15 cm, većinom sa 3-6 pari listića; ovi su eliptični, okruglastojajasti, ređe obrnuto jajasti, 1,5-3 (do 4) cm dugački i 0,75-1,5 cm široki, sa kratkom drškom, kožasti, na vrhu većinom usečeni, sa kratkim šiljkom, na licu zeleni i goli, na naličju svetliji i pokriveni proređenim dlakama, sa ± izraženim, mrežasto povezanim nervima. Zalisci mali, slobodni, jajasto-lancetasti, šiljati, dlakavi, brzo opadaju. Cvasti dugačke do 5 cm, sa dugačkom cvetnom drškom, rastresite, sa malim brojem cvetova, ±  viseće, stoje u pazuhu listova sa kojima su iste dužine ili nešto kraće; osovina cvasti pokrivena priljubljenim beličastim dlakama. Cvet krupan, većinom oko 2 cm dugačak ili duži, sa cvetnom drškom dugačkom oko 15 mm, nešto dužom od čašice, koja docnije odeblja. Čašica široko zvonasta, pokrivena priljubljenim svetlim, beličastim dlakama, dvousnata; čašićna cev 5-6 puta duža od tupih čašićnih zubaca, od kojih su dva gornja kraća od donjih. Krunični listići otvoreno žute boje; zastavica uspravna, skoro okrugla, dugačka kao i iskrivljena krila i tupi, ka unutrašnjoj strani savijeni čunić; na zastavici se nalazi šara crvenomrke boje. Tučak s drškom go ili  neznatno dlakav; stubić savijen, na vrhu proširen, sa unutrašnje strane gusto pokriven čekinjama, dugačkim do 5 mm, sa zadebljalim žigom na vrhu koji je opkoljen vencem dlaka. Mahune viseće, sa dugačkom drškom, naduvene, (5) 6-8 cm dugačke i oko 3 cm široke, na vrhu šiljate, gole ili u mlađem stadijumu pokrivene proređenim dlakama, glatke, zrele mrke boje, sa prozirnim, pergamentnim, žilavim kapcima na kojima se neznatno ističe nervatura; mahune ne pucaju i ne opadaju, ostaju na stablu do iduće godine; duž ± ravnog leđnog šava nalazi se 30-40 semenki postavljenih u početku u dva reda, kasnije u 3-4. Seme dugačko 3-4 mm, bubrežasto, bočno spljošteno, glatko, tamne boje, sa prilično dugačkim pupkom. Cveta od maja do avgusta.

Veoma česta na krečnjačkoj podlozi u polusredozemnim šumama, najčešće u šumama hrasta medunca na kraškom području. U Srbiji raste u svetlim hrastovim šumama, u šibljacima i šumarcima, na kamenjarima.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.