Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Cornus mas L. - dren

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Novo Hopovo), 2005.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2008.

 
     
   

Žbun ili nisko drvo sporog rasta, do 8 m visoko, sa prečnikom do preko 30 cm i starošću preko 100 godina. Kora na starijem stablu ispuca u smeđocrvenkaste ljuspe. Mlade grančice obično 4-uglaste u preseku i fino dlakave. Naspramno stojeći pupoljci dvojaki: cvetni krupniji i okruglasti, lisni su izduženi i zašiljeni, sa otklonjenim vrhovima. Cvetovi (pre listanja) sitni, 4-člani, žuti, 10 do preko 20 u štitastoj cvasti. Lišće jajasto, sa dugačko izvučenim vrhom, dugo 5-8 cm, široko oko 3 cm, celog oboda, sa 3-5 pari srpasto savijenih nerava; na naličju u uglovima nerava ima beličastosive čuperke dlačica. Plod (zreo septembra) crvena elipsoidna viseća koštunica (drenjina), duga 10-30 mm, promenljivog oblika i veličine. Dobro sezrele drenjine su prijatnog ukusa i jestive. Cveta u februaru i martu.

Raste po nizinama i brežuljcima, obično na krečnjaku, na plodnim zemljištima; po živicama, ivicama ili u raznim tipovima hrastovih šuma. Najšečće u sladunovo-cerovoj, ali i znatno toplijoj i suvljoj medunčevo-grabićevoj šumi. U visinu se penje do oko 1300 m. Podnosi i plitka i suva zemljišta i direktnu insolaciju; dobro raste i na svežim zemljištima, ali ne podnosi mrazišta (rano cveta).

Crvenkastosmeđe drvo (drenovina) je teško, vrlo tvrdo, teško se cepa i dobro polira. Upotrebljivo u stolarstvu. Plodovi jestivi; sirovi ili kao kompot, marmelada, sokovi. Cenjena medonosna vrsta, zbog ranog i produženog cvetanja i brojnih cvetova.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.