Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Corylus avellana L. - leska 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Banstol), 2006.

 

 

     
   

Veoma razgranat gust žbun, ali katkad i omanje, do 7 m visoko drvo, sa glatkom, svetlom, crvenkastom ili pepeljastosivom korom. Izdanci i grane duge i dosta ravne, crvenkastosmeđe, tanke kore, sa izraženim smeđim lenticelama, kora docnije posivi i plitko ispuca. Pupoljci dosta krupni, do 3 mm dugi, trbušasti, naizmenični na žućkastosmeđim izdancima. Listovi okruglasto do široko jajoliki, 6-10 (-13) cm dugi, 5-9 cm široki, naglo ušiljena vrha, pri osnovi srcoliko urezani, sa lica tamnozeleni, bez sjaja, sa retkim dlačicama ili goli, sa naličja svetliji, obično duž nerava dlakavi, sa 6-7 pari bočnih nerava, dvostruko testerasti po obodu. Lisna peteljka 0,5-1,5 (-2) cm duga, dlakava. Zalisci izduženo, jajasto, tupo dlakavi, rano otpadajući. Cveta u februaru i martu. Muške rese obično po 2-4 u grupi, u vreme cvetanja do 8 cm duge, 5-6 mm široke u prečniku, sa gusto dlakavim pokrovnim ljuspama. Ženski cvetovi po 2, u cvastima sličnim pupoljcima, obično na kratkim izdancima, a iz njih vire samo crveni, dvodelni, nitasti žigovi. Plodovi sabrani u grupe, obično po 1-4 zajedno, okruženi kraćim ili jednako dugim zelenim, kasnije smeđim, listolikom ovojem, nazubljenog ili režnjevitog oboda. Plod – lešnik, okrugao ili jajast, 15-18 mm dug i 13-15 mm širok. Plodonosi u septembru.

Jedan od najobičnijih i najčešćih žbunova naših šuma. Često gradi guste čestare na proplancima svežijih staništa. Obično čini podrast u hrastovim šumama. Veoma je plastičan u odnosu na svetlost. Čest je i kao pionirska vrsta na točilima i svežijim nanosima.

Drvo leske je fino, srednje teško, lako se cepa i male je trajnosti. Upotrebljava se u stolarstvu, rezbarstvu, industriji aviona; dževeravi komadi u stolarstvu za nameštaj. Lastari se upotrebljavaju kao materijal za pletenje. U kulturama postoje raznolike sorte leske sa boljim plodovima (namenjene za ishranu). Postoje i brojne ukrasne, kulturne forme leske, koje se često gaje po parkovima. 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.