Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Crataegus monogyna Jacq. - beli glog

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Letenka), 2007.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2002.

 
     
   

Žbun ili nisko drvo, do 10 m visoko. Grančice gole ili malo dlakave, sa trnovima do oko 1 cm dugim. Pupoljci široko jajasto-konični, 3-5 mm dugi. Lišće vrlo varijabilno; široko jajasto, rombično-jajasto ili rombično-objajasto, sa klinastom ili ravno sečenom osnovom, dugo 1,5-6,5 cm, široko do 5 cm (na dugorastima i krupnije), sa 3-7 režnjeva rastavljeni upadljivim, dovoljno širokim urezima. Režnjevi obično na vrhu sa zubcima. Lisne peteljke duge 1-2 cm. Zališće srpasto ili polusrcasto, po obodu malo, žlezdasto testerasto ili celo. Cvasti, gronje uspravne i mnogocvetne, gole ili rasuto dlakave po osovini, cvetnim drškama i cvetovima. Cvetanje od prve dekade maja do juna. Prašnika oko 20 sa crvenim prašnicama. Stubić jedan, pri osnovi dlakav. Plod (zreo u septembru) široko jajast ili široko elipsoidan, dug 5-10 mm, tamno ili svetlo crven, gore po obodu sa raširenim ili povijenim čašičnim listićima. Koštica jedna, duga do 7 mm. 

Vrsta znatne ekološke amplitude, raste uglavnom u hrastovim šumama. Mestimično se javlja i u vidu otvorenih šibljaka na degradiranim mestima.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.