Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Daphne laureola L. - veliki jeremičak      

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2011.

 

 

Zimzeleni, 40-120 cm visok žbunić, u početku žutozelene, a docnije svetlo mrke kore i neznatnog grananja. Listovi klinasti do obrnuto lancetasti, na kratku dršku nasađeni ili sedeći, debelo kožasti, goli, zatvorenosjajni. Cvetovi na kratkim cvetnim peteljkama, u pazuhu listova složeni, više manje u viseći grozd, goli, zeleni ili zelenkastožućkasti. Cev perigona oko tri puta kraća od zašiljastih čašičnih listića. Prašnice narandžastožute, a prašnički konci beli. Priperci neznatno kožasti, kratkotrajni. Koštunica jajasta, malo ušiljena, mlada zelena, zrela crna. Cveta od februara do aprila.

Raste u listopadnim šumama, hrastovim, brdsko bukovim šumama, šibljacima, na svežem tlu. Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.