Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Euphorbia amygdaloides L. - šumska mlečika

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 
     
   

Višegodišnja zeljasta biljka, visoka 30 do 70 cm sa horizontalnim odrvenjenim korenom. Stabljike uspravne ili se izdižu, od kojih sterilne mnogobrojne, gusto olistale, odrvenjene, sa prezimljujućom terminalnom rozetom, a fertilne izrastaju iz vrha prezimljujućih stabljika, koje su tada već izgubile donje i srednje listove; cvetne stabljike okrugle, retko olistale, gole ili rđasto mrko dlakave, na vrhu sa 4 do 9 cvetnih grančica. Listovi sterilnih stabljika na drškama dugim 5 do 10 mm, izduženo objajasti, i sa suženom osnovom, zatupasti ili ušiljeni, obodom celi, tamnozeleni, tanki, ali čvrsti, docnije skoro kožasti i ± hrskavičavi, dugi 2,5 do 7 (12) cm, široki 8 do 30 (40) mm; listovi na cvetnim stabljikama sedeći, obrnuto lancetasti ili objajasti, 8 do 25 mm dugi, 5 do 13 mm široki (ponekad skoro ljuspasti), celog oboda, na vrhu zaokrugljeni, zatupasti, žutozeleni, goli ili dlakavi; pricvetni listovi mali, poluokruglo-loptasti, širi nego duži, po par donjim krajem srasli u okruglu, unekoliko udubljenu lisnu ploču, žutozeleni. Terminalna cvast obično 5-oradijalna, zraci na krajevima ponovljeno 2-o račvasti. Cijatijum 2,5 do 4 mm dug, iznutra dlakav, sa jajastim zupčastim režnjevima i sa 4 žute ili purpurne nektarije, snadbevene sa po dva ušiljena roga. Čaura 4 mm duga, duboko sa 3 brazde urezana, gola, sitno tačkasta, rapava; seme jajasto-okruglo, 2 do 2,5 mm dugo, glatko, plavo sivo. Cveta od aprila do juna.

Raste u listopadnim šumama (naročito u svetlijim bukovim šumama), u žbunjacima, na šumskim ivicama, naročito na krečnjačkoj podlozi.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.