Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Geranium sanguineum L. - devojačko oko

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnja zeljasta biljka sa čvornovatim rizomom, debelim 5 do 8 mm, sa donjim listovima. Stabljika dugačka 20 do 50 cm, često još od osnove slabo razgranata ili skoro jednostavna, pokrivena dugačkim odstojećim dlakama (kao i lisne odnosno cvetne peteljke), pri osnovi stabla nadole upravljenim; stabljika pri osnovi, kao i donji listovi, često krajem vegetacije dobijaju intenzivnu crvenu boju; listovi na peteljkama dugim ½ do 3 cm (peteljke donjih listova dugačke 4 do 9 cm), naspramni (pri dnu stabla poluosušeni), liska 3 do 6 cm široka, gotovo do osnove podeljena  na 5 do 7 dosta uzanih režnjeva, koji su opet približno do polovine podeljeni na 3 do 5 linearnih ili linearno lancetastih režnjića, ponekad slabo zaoštrenih, odozgo i po obodu sa odstojećim dlakama, odozdo pokriveni dugačkim belim dlakama; zalisci jajasti do lancetasti, ½ do 1,5 cm dugi, sušni i živahno crveno mrki. Cvetne drške dugačke 2 do 10 cm, samo sa jednim cvetom, retko sa dva, sa po dve jajaste ili jajasto-lancetaste brakteje. Čašični listići široko eliptični, sa izvučenim špicastim vrhom, na leđnoj strani sa dugačkim dlakama; krunični listići krvavo crveni (retko ± ljubičasti ili beli), obsrcasti do objajasti, 13 do 20 mm dugački, na vrhu udubljeni i sa špicasto uglastim plitkim režnjevima, ka osnovi klinasto suženi, dva puta duži od čašićnih listića. Plod od 3 do preko 4 cm dug, karpidije i kljunići dlakavi; semena glatka ili fino tačkasta. Cveta od maja do jula, a plodonosi od jula do septembra.

Raste na suvim livadama, na kamenitim mestima, naročito na južnim padinama, u svetlim i suvim lišćarskim i borovim šumama, u severnim delovima areala rasprostranjena naročito na krečnjaku; brdska i planinska vrsta, do 1000 m n. visine, ali i znatno više.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.