Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Globularia punctata Lapeyr..   

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2004.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2004.

 
     
   

Višegodišnja biljka sa većim brojem rizoma, bez stolona. Stabljika uspravna, jednostavna, na vrhu sa jednom glavicom, gola, gusto obrasla listovima. Listovi goli, prizemni u rozetama, na drškama, lopatičasti ili široko jajasti, sa 5 nerava, na vrhu zaokrugljeni ili usečeni, u useku sa malim zubcem; listovi na stabljici jajasti do lancetasti, pri osnovi suženi, sedeći, po obodu celi, zašiljeni. Cvetna glavica loptasta, pojedinačna, nalazi se na vrhu stabljike 1-1,5 cm široka. Brakteje jajasto-lancetaste, zašiljene, po obodu sa trepljama. Čašica dlakava, režnjevi šilasto zašiljeni, duplo duži od čašične cevi. Krunica 6-8 mm dugačka, ljubičastoplava, izuzetno ružičasta ili bela, od čašice 2,5 puta duža; gornja usna dvorežnjevita, duboko urezana, sa uzano linearnim režnjevima; donja usna trorežnjevita sa linearnim režnjevima, nešto dužim od režnjeva gornje usne. Orašica izdužena, 1,5 mm dugačka. Cveta u maju i junu mesecu.

Raste na suvim livadama, ivicama šuma, šbunjacima, naročito na krečnjaku. Naziv potiče od latinske reči globula = loptica, po okruglastoj cvasti. 

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.