Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Lathyrus pannonicus (Kram.) Garcke - šareni kukavičin hleb

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka, sa kratkim rizomom i vretenasto zadebljalim korenom, bez dlaka ili retko sa slabim dlakama. Stablo uspravno ili ustajuće, 15-60 cm visoko, jednostavno ili pri osnovi razgranato, često dosta snažno, nije okriljeno, četvorouglasto. Listovi sa okriljenim vretenom, sa 2 ili 3 (do 4) para listića, koji su jedan od drugog udaljeni; listići usko lancetasti do linearni, 1,5-7,5 cm dugi i 2-3 (4) mm široki, ušiljeni, sa 3-5 paralelnih, slabo istaknutih nerava; zalisci usko polustrelasti, većinom kraći od lisne drške, dugi 1-2 cm i široki 1-2,5 mm. Grozdaste cvasti kraće ili duže od listova, sadrže 3-9 cvetova. Cvetovi 12-20 mm dugi, na tankim drškama. Čašica zvonasta, sa lancetastim zubcima; donji zubci približno dugi kao čašična cev, gornji mnogo kraći. Krunica žućkastobela; zastavica često crvenkasto prevučena. Stubić nije proširen, niti je uvijen. Mahuna prava, linearna, 3-6 cm duga i 3-5 (8) mm široka, glatka, sa slabo izraženim nervima, u zrelom stanju crvenomrke boje. Seme 2,5-3 mm dugo, glatko, često sa mrljama; u mahuni se nalazi 12-20 semena. Cveta u aprilu i maju mesecu.

Raste na vlažnim, umereno vlažnim i suvim livadama i svetlijim šikarama.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.