Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Linum tenuifolium L. - tankolisni lan

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnja, često polužbunasta biljka, sa prilično debelim, vretenastim, razgranatim korenom. Stabljika veći broj, u donjem delu gotovo odrvenelih, golih ili pri osnovi proređeno dlakavih, visine 15-50 (100) cm. Listovi uzano linearni, na vrhu zašiljeni, po obodu hrapavi, sa jednim nervom. Cvetovi do 22 mm u prečniku, u cvastima do preko 12 cvetova, na kratkim, tankim, golim peteljkama. Čašični listići lancetasti, dužine 6-7 mm, sa jednim nervom, zašiljeni, po obodu žlezdasto dlakavi. Krunični listići slobodni, bledo ružičasti, obrnuto jajasti, zašiljeni, dužine 10-15 mm, tri puta duži od čašičnih. Prašnici dužine 6-7 mm, konci pri osnovi prošireni ili slobodni, ređe dlakavi. Stubić dužine 6 mm, vrlo tanak. Žig glavičast. Plod loptasto jajastog ili loptastog oblika, šiljat, go, dužine 3-4 mm. Seme izduženo jajastog oblika, otvoreno mrke boje. Cveta u junu i julu.

Raste u ravnicama i brdovitim predelima najšečće na krečnjačkoj podlozi na suvim livadama, kamenjarima, osulinama, svetlim šikarama i šumama.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.