Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Lonicera xylosteum L. - crveno pasje grožđe

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2005.

 

 

     
   

Listopadni uspravan žbun 1-2 m visok, sa uspravnim ili raširenim granama. Kora grana siva ili mrkosiva. Mladi izdanci tanki, zeleni ili crvenkasti, gusto meko dlakavi do goli. Listovi 3-7 cm dugi i 2-5 cm široki, na kratkim peteljkama, široko eliptični do okruglasti, pri osnovi okruglasti ili suženi, na vrhu zašiljeni; celog oboda; sa naličja sivozeleni a sa obe strane više-manje gusto kratko dlakavi. Cvetovi po par, javljaju se bočno u pazuhu listova na drškama koje su kraće od liski. Plodnici svakog cvetnog para potpuno slobodni ili samo pri osnovi srasli. Krunica 10-15 mm duga, dvousnata, u početku bela, kasnije bledožuta, spolja i unutra dlakava; cev 3-4 mm duga, kraća od gornjeg dela, pri osnovi kesasta. Plodovi, po dva, okruglasti, sjajni, svetlocrveni, sazrevaju jula-avgusta. Cveta u maju mesecu.

Raste u mezofilnim šumama, ali i u termofilnim na senčenim mestima u brdskom i planinskom regionu do 1500 mnv, pretežno na krečnjaku.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.