Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Monotropa hypopytis L. - kukavičin hleb  

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja saprofitska biljka bez hlorofila,  snabdevena ljuspičastim listovima. Stablo je uspravno, 10-30 cm visoko, bledomrko ili boje voska, retko ružičastocrveno. Koren bogato mrežasto razgranat, vrlo krt. Cvetovi su grupisani u grozdastu cvast. Terminalni cvetovi su petočlani, a bočni četvoročlani. Krunični listići pri osnovi kesičasti, skoro sa ostrugom. Prašnika je duplo više od listića krunice. Plodnik je loptast ili jajast, nepotpuno u okca podeljen. Plod je prava i objajasta čaura. Cveta od juna do avgusta meseca, a u sušnim periodima se ne pojavljuje.

Raste u senovitim, svežim lišćarskim i četinarskim šumama, kao saprofit na blagom humusu.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.