Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Nigella arvensis L. - mačkov brk

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Krušedol), 2004.

 

 

Jednogodišnja biljka, 10-30 cm visoka. Stabljika uspravna, najčešće granata, gola. Listovi stabljike 2-3 puta perasto deljeni na uske linearne režnjiće. Involukrum nedostaje ili je kratak. Cvetovi pojedinačni, uspravni, od gornjih listova udaljeni, 20-30 mm u prečniku. Listići cvetnog omotača jajasto srcasti, sa kraćim šiljkom, naglo suženi u dršku, svetloplavi sa zelenim nervima, prema vrhu najčešće zelenkasti. Krunični listići sitni, preobraženi u nektarije, ove u donjem kraju sužene, a u gornjem podeljene na dve usne; donja usna spreda usečena i pri osnovi sa nektarom. Prašnika mnogo, zelenkastožuti, sa šiljatom spojnicom. Plodnih listića 3-5, do sredine srasli, sa više semenih zametaka i dugim stubićem. Čaura glatka i ± rapava, 14-15 mm dugačka, sa kljunom dužine ploda ili kraćim od njega. Seme crno i rapavo. Cveta od juna do septembra meseca.

Raste pored puteva, po oranicama, livadama i progalama šuma.

 

Naziv roda potiče od latinske reči niger = crn, deminutiv nigellus = crnkast, prema boji semena

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.