Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Potentilla micrantha Ram. - jalova jagoda

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2010.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka, sa velikim brojem adventivnih korena i sa kratkim, ustajućim ili uspravnim nadzemnim rizomom, pokrivenim velikim brojem osušenih zalistaka i lisnih drški, na vrhu sa lisnom rozetom. Cvetna stabljika se razvija iz lisne rozete, ± 5-10 cm dugačka, ustajuća ili uspravna, sa strčećim dugačkim dlakama i katkad sa žlezdastim dlakama. Listovi rozete 3-člano prstasti, sa vrlo dugačkim, strčeće dlakavim drškama, nadmašuju cvetnu stabljiku, sa gornje strane sa razređenim prileglim dlakama, tamnozeleni, sa donje strane svetlozeleni, gušće i više strčeće dlakavi. Listići 10-50 mm dugački, klinasto objajasti, oštro testerasto nazubljeni ili  testerasto tupo nazubljeni. Listovi stabljike celi, lancetasti ili jajasti, na vrhu često troperi. Zalisci ± kožasti, šiljato lancetasti, srasli sa lisnom drškom do njene 2/3, razređeno dlakavi. Cvetova 1-2 (-3), sa dugačkim strčeće dlakavim drškama, posle cvetanja omlitave. Čašićni listići jajasto lancetasti, ± 5 mm dugački, sa obe strane dlakavi, na unutrašnjoj strani u donjoj polovini živo purpurni ili žućkasti. Listići spoljne čašice lancetasti, šiljati, iste dužine kao i čašićni listići, sa obe strane dlakavi. Krunični listići 3-5 mm dugački, obsrcasti do objajasti, beli, sa ± ružičastim nokatcem. Prašnički konci u donjoj polovini gusto trepljasti. Cveta od marta do maja.

Raste pretežno po šumama. 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.