Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Prunella laciniata (L.) L. - crnjevac

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2010.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Rizom kratak, gusto pokriven korenčićima. Izdanak ± gusto pokriven belim neznatno kovrdžavim, člankovitim dlakama. Stabljika uspravna ili se izdiže, često razgranata, visoka 5-30 (40) cm. Donji listovi stabla ± u rozeti, sa lisnom drškom dugačkom do 3 cm; liska dugačka 1-5 cm, široka 5-15 mm, izduženo jajasta ili lancetasta, nenazubljena ili neznatno valovita, na licu, a pre svega na naličju gusto pokrivena dugačkim dlakama, srednji i gornji ± duboko perasto deljeni, sa svake strane sa 2-3 linearna, ± tupa ili šiljata, ponovo deljena režnja. Cvetovi sedeći ili skoro sedeći, dugački 15-18 mm, složeni na vrhu grana u prividne pršljenove, koji zajedno grade guste, 2-6 cm dugačke prividne klasove, neposredno iznad gornjeg para listova. Priperci široko okruglasti, širi od dužine, sa oštro izdvojenim dugačkim šiljkom, opnasti, ± goli, samo duž oboda pokriveni beličastim krutim dlakama. Čašica dugačka oko 12 mm, pri osnovi gusto pokrivena dlakama, dvousnata, gornja usna sa širokim, odsečenim i kratko šiljatim srednjim zubcem i mnogo užim, trouglastim bočnim zubcima, donja usna sa još užim i dužim lancetastim zubcima. Krunica žućkastobela ili ružičasta, najvećim delom gola, oko 2 puta duža od čašice, krunična cev ka vrhu postepeno proširena; gornja usna krunice dugačka oko 5 mm, malo zasvođena, proređeno pokrivena maljama, donja dužine 4-5 mm, naniže oborena, srednji režanj većinom nazubljen. Prednji prašnici sa zubcem dugačkim oko 1 mm. Plodići eliptični, dugački 2-2,5 mm. Cveta od juna do avgusta meseca. 

Raste na sušnim livadama, pašnjacima i u svetlim listopadnim šumama.

Naziv roda potiče od latinske reči pruna = žar, žeravica, jer se biljka upotrebljavala protiv bolesti praćenih vatrom.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.