Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Prunus fruticosa Pall. - stepska višnja

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2007.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2007.

 
     
   

Nizak do srednji žbun, visok 0,2-2 (-3) m, koji mestimičmo formira guste šibljake, razmnožavajući se izdancima iz korenja. Mlade grančice zelene, gole, kasnije svetlosmeđe, sjajne, sa sivim površinskim slojem. Pupoljci izduženo jajasti ili jajasti, dugi 2-4 mm, odstojeći, sa smeđim ljuspama. Lišće na dugorastima dugo 3-6 cm, široko 1,5-3 cm, eliptično - oblancetasto, fino tupo testerasto, sjajnozeleno; na kratkorastima dugo 1,5-3 cm, objajasto; peteljke duge 3-10 mm, bez žlezdica. Zališće linearno, žlezdasto nazubljeno. Cvetovi u štitićima, po 3-4 na peteljkama, golim i dugim 2-3 cm; cvetovi beli, široki 12-14 mm, sa zvonastim cvetištem. Cveta aprila-maja. Plodovi koštunice, jajaste, okruglaste ili spljošteno okruglaste, kratko zašiljene na vrhu, crvene ili tamnocrvene, duge 7-14 mm; endokarp (koštica) elipsoidalna ili jajasta, glatka, na oba kraja kratko zašiljena, svetložuta. Plodovi zreli oko jula, kiselkasti, jestivi u svežem stanju. Smatra se da je pri hibridizaciji sa trešnjom nastala domaća višnja.

Kserotermna vrsta koja dobro podnosi niske temperature. Javlja se u sklopu šibljaka na ivicama šuma.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.