Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Salix caprea L. - vrba iva   

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2005.

 

 

     
   

Visok žbun ili drvo do 12 m visine i 50 cm debljine, sa gustom krošnjom. Kora sivkasto bela, uzdužno ispucala. Mlade grančice dlakave, docnije gole, dosta debele, sjajne. Pupoljci goli, krupni. Listovi široko jajasti ili eliptični, 3-8 (-15) cm dugi, 2-5 (-8) cm široki, sa lica tamnozeleni, a sa naličja sivo dlakavi, najširi u sredini dužine, kratko zašiljeni; po obodu valoviti, ± nazubljeni ili celog oboda; vrh listova zašiljen, obično unazad povijen, ka osnovi sužen, ređe zaobljen ili slabo srcast; na naličju sa dosta istaknutom nervaturom, obično sa 6-10 bočnih ± lučnih nerava. Lisna peteljka do 2 cm duga, ponekad gola. Zališće polububrežasto, zašiljeno, kraće od lisnih drški, nazubljeno, rano opadajuće. Cveta u (martu) aprilu i maju. Mace sedeće. Muške jajaste, ovalno ili široko cilindrične, 3-4,5 cm duge i do 2 cm u prečniku, guste. Prašnika 2, slobodna, gola. Ženske mace cilindrične, do 10 cm duge i do 2 cm debele, sedeće, sa belo dlakavom osovinom. Zaštitne ljuspe ovalno lancetaste, smeđe, na vrhu crnkaste,gusto dugačko dlakave. Tučak na dršci, gusto maljav, bez ili sa kratkim stubićem; drška tučka je 3-4 puta duža od nektarije, a ± ravna po dužini zaštitnoj ljuspi. Čaura sivomaljava, puca na 2 dela. Plodonosi u maju i junu.

Vrsta brdskih i planinskih šuma, sečina i požarišta, javlja se do 1700 m nadmorske visine. Česta na ivicama šuma i na obalama potoka.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.