Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Salvia pratensis L. - livadna žalfija

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2007.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Koren vretenast, jako odrveneo. Stabljika visoka 20-50 (80) cm, uspravna ili se izdiže, nerazgranata ili razgranata samo u zoni cvasti, prilično snažna, četvorouglasta, izbrazdana, šuplja, u donjem delu pokrivena proređenim stršećim člankovitim dlakama, u zoni cvasti pokrivena i žlezdama na drškama. Listovi, izuzimajući 1-3 para listova stabla, koji su mnogo manji, složeni u prizemnu rozetu; lisna drška dugačka 3-7 cm, često pokrivena kovrđavim dlakama, liska jajasta do izduženo lancetasta, dugačka 6-15 (17) cm i 2-4 (7) cm široka, pri osnovi ± srcasto usečena, odsečena ili klinasta, na vrhu ± šiljata ili zaobljena, duž oboda nepravilno dvojno tupo nazubljena do isečena, vrlo retko perasto deljena, zbog istaknutih, mrežasto povezanih nerava naborana, zelena, i na licu i na naličju, naročito duž nerava pokrivena kratkim dlakama, na licu kasnije ± gola. Listovi na stabljici sedeći ili sa kratkom lisnom drškom, oni iz osnove grana cvasti jajasto lancetasti, sa dugačkim šiljatim vrhom, osnovom obuhvataju stabljiku. Priperci zeleni, okruglasti, osnovom obuhvataju stabljiku, na vrhu dugačko šiljati, celog oboda, mnogo kraći od cvetova. Cvetovi dugački 2-2,5 (3) cm, sa kratkom cvetnom drškom, po 4-6 (8) složeni u 6-12 razdvojenih prividnih pršljenova, postavljenih jedan iznad drugog na vrhu stabljike i 1-3 para grana, gradeći zajedno razgranati prividan klas, dugačak 10-30 cm. Čašica zvonasta, dugačka 6-11 mm, sa 13 jako istaknutih nerava, duž leđne strane često ljubičasta, ± gusto pokrivena stršećim dlakama, kadkad i žlezdanim dlakama, između nerava i sedećim žlezdama, u gornjem delu i priljubljenim maljama; gornja usna čašice dugačka oko 2,5 mm, sa 3 vrlo mala, približena zupca, bez osatog nastavka, od kojih je srednji najmanji, donja upadljivo duža, sa lancetastim, na vrhu šilastim, nešto dublje odvojenim zupcima. Krunica dugačka (10) 20-30 mm, većinom plavo do tamno ljubičasta, često bela ili ružičasta, prljavo crvena ili šarena, pokrivena proređenim maljama, do 3 puta duža od čašice; kod dvopolnih cvetova krunična cev nešto duža od čašice, u vršnom delu jako proširena; gornja usna krunice jako srpasto savijena, bočno spljoštena, na vrhu kratko dvorežnjevita, duž središne linije pokrivena žlezdastim dlakama, na ostalom delu sedećim žlezdama, donja kraća, trorežnjevita, bočni režnjevi izduženi ili eliptični, srednji širok, na vrhu usečen, nepravilno nazubljen; krunična cev kod ženskih cvetova mnogo manja, jedva duža od čašice, gornja usna slabije srpasto savijena. Prašnici obično dugački kao gornja usna krunice, stubić mnogo duži. Plodići jajasti, dugački oko 2 mm, glatki, crnomrki. Cveta od maja do avgusta.

 

Raste na sušnim, stepskim livadama, pustarama, na krečnjaku, kao i na nešto vlažnijim livadama, u poljima.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.