Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Scutellaria altissima L. - šišak

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Rizom kos. Stabljika visine 40-100 cm, uspravna, nerazgranata ili sa dugačkim, uspravnim naspramnim granama, četvorouglasta, duž uglova pokrivena maljama, u gornjem delu, pre svega u regionu cvasti, pokrivena i žlezdastim dlakama. Listovi jajasti, pri osnovi srcasto urezani ili odsečeni, dugački 4-8 cm, široki 2,5-7 cm, sa olučastom lisnom drškom dužine 1-3 cm; liska tanka, duž oboda grubo testerasto nazubljena, zupci ± tupi, na licu tamno zelena, gola ili ređe duž glavnog nerva pokrivena proređeno kratkim dlakama, na naličju svetlija, pre svega duž oboda i nerava nešto gušće pokrivena priljubljenim maljama; nervatura mrežasta. Priperci široko jajasto rombični, sa kratkom drškom, na vrhu šiljati, ± celog oboda, pokriveni maljama, dugački kao čašica ili gornji nešto kraći. Cvetovi dugački 15-18 mm, sa drškom dugačkom oko 3 mm, po 2 složena u prividne pršljenove, koji zajednički grade rastresiti prividni klas, dugačak do 30 cm, okrenut na jednu stranu. Čašica naniže okrenuta, pokrivena dugačkim dlakama i kraćim žlezdastim maljama, često crvenoljubičasta, štit na gornjoj usni širok oko 7 mm, veći od ostalog dela čašice. Krunica 3-4 puta duža od čašice, pokrivena maljama i žlezdama, krunična cev pod oštrim uglom kolenasto naviše savijena, leđni deo i gornja usna plavoljubičasti, vrećasto prošireni deo i donja usna plavičastobeli; gornja usna nešto duža od donje, jako sužena između izrazito konveksnog srednjeg režnja i bočnih režnjeva. Prašnice dužih prašnika vire iz krunice. Plodići spljošteno jajasti, dugački oko 2,5 mm, gusto pokriveni papilozno rapavim, 3-5-krakim zvezdastim dlakama, sa kracima sidrastog oblika. Cveta od juna do jula (septembra).

Raste u svetlim listopadnim i mešovitim listopadnim i četinarskim šumama, na siromašnim livadama.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.