Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Securigera varia (L.) Lassen - gorkuša

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Vezirac), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnja zeljasta biljka sa dugačkim izdancima. Koren debeo, granat. Izdanak pokriven proređenim, kratkim, čekinjastim dlakama ili potpuno go. Stablo dužine 30-120 cm, izuvijano, razgranato, sve do osnove zeljasto, uglasto, ± šuplje, položeno na zemlju, poluuspravljeno ili se penje uz druge biljke. Listovi dužine 5-10 cm, donji većinom sa srazmerno kratkom lisnom drškom, gornji sedeći, neparno perasto složeni, sa 5-10 (12) pari listića; ovi su izduženo ovalnog do izduženolinearnog, ili klinasto izduženo ovalnog oblika, (0,5) 1-2 cm dugački, na vrhu zaobljeni, sa kratkom lisnom drškom, tanki, i na licu i na naličju svetlozeleni, sa snažno razvijenim srednjim nervom koji se završava kratkim šiljkom, bočni nervi nejasno izraženi, mrežasto povezani, obod listića rskavičav, uzan, providan, papilozan. Zalisci vrlo mali, potpuno slobodni, zeljasti, izduženo trouglasti do linearni. Cvetovi srednje veličine, dugački 1-1,5 cm, mladi i precvetali vise, u punom cvetu i u plodu stoje pravo; cvetna drška tanka, dužine 3-4 mm, priperci mnogo kraći, uzani. Cvasti štitaste, sastavljene većinom od 10-15 (20) cvetova; drška cvasti uglasta, dužine 5-12 cm, često mnogo duža od lista u čijem se pazuhu cvast nalazi. Čašica za 2/3 kraća od cvetne drške, zvonasto čigrastog oblika, opnasta, mrka, sa kratkim, šiljatim zupcima; donji su kratko trouglasti, duži od gornjih, koji su srasli u dvozubu gornju usnu. Krunični listići su većinom ružičasti, zastavica je većinom tamnije ružičasta ili bledolila, nešto kraća od često belih krila i savijenog, svetloružičastog čunića, čiji je kljun tamno purpurnoljubičast; nokatac kruničnih listića malo je duži od čašice. Mahune su dužine 3-4 cm i oko 2 mm široke, člankovite, uspravne ili stršeće, malo savijene, drška mahune zadebljala; sastavljene su od 3-6 članaka koji su u sredini malo zadebljali, jednosemeni, na poprečnom preseku tupo četverouglasti, na vršnom članku nalazi se ostatak stubića koji je oštro unazad kukasto savijen; zrele mahune su svetlomrke boje. Seme je valjkasto, neznatno spljošteno, mrko. Cveta od maja do septembra.

Raste na suvim, umereno vlažnim i vlažnim livadama, u svetlim listopadnim i četinarskim šumama, česta i na toplim staništima, javlja se ruderalno pored puteva, na nasipima, u usevima i sl.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.