Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Sideritis montana L. - čistac

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2004.

 

 

     
   

Jednogodišnja biljka. Stabljika uspravna ili se izdiže, nerazgranata ili neznatno razgranata, visoka (10) 20-30 (40) cm, pokrivena proređenim dugačkim dlakama. Listovi izduženo lopatičasti, eliptični ili lancetasti, sa kratkom lisnom drškom, gornji ± sedeći, dugački 1-3 (4) cm, široki 3-10 mm; listovi celog oboda, jedino na vrhu liske sa 1-3 (5) trnolikih sitnih zubaca, i na licu i na naličju mat zeleni, pokriveni proređenim dugačkim dlakama; pricvetni listovi šiljati, slični listovima stabla, nekada crvenkasti ili žućkasti, duži od cvetova, katkad na vrhu stabljike sakupljeni u sterilne svežnjeve. Cvetovi sa kratkom cvetnom drškom, većinom po 6 složeni u pazuhu listova u gusto raspoređene mnogobrojne prividne pršljenove. Čašica čvrsta, cevasto zvonasta, sa 10 istaknutih nerava, dugačka 8-11 mm, pokrivena dugačkim stršećim dlakama, ždrelo čašice zatvoreno čuperkom dlaka. Čašičnih zubaca 5, jajasto lancetastih, ± jednakih, dugačkih skoro kao čašična cev, završavaju se bodljastim vrhom. Krunica mala, svetložute boje, ždrelo crvenomrko, precvetala ili suva postaje mrka, pokrivena kratkim dlakama. Krunična cev dugačka oko 3 mm, gornja usna prava, cela ili na vrhu neznatno usečena, neznatno zasvođena, donja trorežnjevita, sa vrlo malim bočnim režnjevima. Prašnici dugački oko 1,5 mm, skriveni u krunici. Plodići dugački oko 1,5 mm, jajasto trouglasti, sivomrki, na zaobljenoj površini rupičavi, na ostalim delovima glatki. Cveta od maja do avgusta meseca.

Raste na sušnim, siromačnim livadama, pašnjacima, kamenjarima, u šikarama.

Naziv roda potiče od reči sideros = gvožđe, naziv za biljke koje su korišćene za lečenje rana nanetih gvozdenim oruđem.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.