Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Stachys palustris L. - crveni barski čistac

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2008.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Razvija dugačke stolone. Stabljika uspravna ili osnovom položena na zemlju a ostalim delom se izdiže, visoka 30-100 (120) cm, nerazgranata ili ređe razgranata, snažna, većinom bar duž uglova pokrivena ± stršećim krutim dlakama. Listovi sedeći, samo donji sa vrlo kratkom drškom, izduženi, izduženo lancetasti do linearno-lancetasti, većinom duži od internodija stabla, dugački 3-12 cm i 0,7-3 cm široki, sa dugačkim šiljatim vrhom, pri osnovi plitko srcasto usečeni ili zaokrugljeni, ± obuhvataju stabljiku, većinom fino, ± oštro nazubljeni, ređe samo tupo izrezani, prilično čvrsti, mat zeleni, i na licu i na naličju proređeno pokriveni priljubljenim dlakama, ređe gušće pokriveni blještavim dlakama ili skoro goli, kada mogu biti pokriveni samo dlakama duž nerava. Donji priperci slični listovima stabla, gornji se većinom postepeno smanjuju, ± celog oboda, duži ili kraći od cvetova u pršljenu. Cvetovi skoro sedeći, dugački oko 1,5 cm; brakteole linearne, vrlo male, dugačke kao cvetna drška ili nešto duže, često uopšte nisu razvijene. Po 6-10 (20) cvetova složeni u 5-20 prividnih pršljenova grupisanih jedan iznad drugog na vrhu stabljike i grana, gradeći gusti prividni klas, izuzev donjih koji su ± razmaknuti. Čašica cevasto zvonasta, sa slabo istaknutim nervima, skoro gola ili pokrivena dlakama i žlezdama, često ljubičasta; čašični zubci trouglasto lancetasti, dugački kao čašična cev ili nešto kraći, na vrhu se završavaju kratkom bodljicom. Krunica mutno crvenoljubičasta, krunična cev prava, dugačka kao čašica; gornja usna krunice široko jajasto okruglasta, dugačka 4-5 mm, neznatno ispupčena, spolja pokrivena kratkim dlakama, donja duplo duža, dugačka 7-8 mm, naniže oborena, trorežnjevita, srednji režanj ± bubrežast, bočni mali, jajasto okruglasti. Prašnici leže ispod gornje usne krunice, prašnički konci pokriveni maljama. Plodići dugački oko 2 mm, fino izbrazdani, sjajni, tamnomrki. Cveta od juna do septembra meseca. 

Raste na plavnim livadama, po ritovima i vlažnim njivama.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.