Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Teucrium chamaedrys L. - dubačac

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2005.

 

 

Polužbun. Koren delimično drvenast, razvijaju se i podzemne stolone. Stabljika uspravna ili se češće izdiže, razgranata, starije grane leže na zemlji, ali se ne ukorenjuju, mlađe ± uspravne, visoke 10-25 (30) cm, čvrste, na poprečnom preseku okrugle, sa svih strana ili samo duž 2 naspramne linije gusto pokrivene dugačkim sivim stršećim dlakama, ređe ± gusto pokrivene i žlezdastim dlakama, često crveno ljubičaste. Listovi sa kratkom lisnom drškom, prilično gusto raspoređeni na stablu, rombično jajasti do eliptični, sa dugačkom klinastom osnovom, dugački 1-4,5 cm, široki 0,5-2 cm, sa svake strane sa 4-8, većinom tupih, često skoro polukružnih, ređe jajasto lancetastih zubaca; naličje liske svetlije, sa istaknutom mrežasto povezanom perastom nervaturom, pokriveno mekim dlakama, lice pokriveno ± priljubljenim dlakama ili skoro golo; priperci se ka vrhu stabljike postepeno smanjuju, ali su i gornji još uvek ± nazubljeni. Cvetovi dugački 10-12 mm, stoje uspravno na srazmerno dugačkim drškama, po 2-6 složeni u pazuhu priperaka u prividne pršljenove, svi zajedno grade prividne terminalne grozdove, često okrenute na jednu stranu; donji pršljenovi kraći od priperaka, gornji većinom nešto duži ili samo malo kraći. Čašica cevasto zvonasta, pri osnovi samo malo trbušasto ispupčena, često crvenoljubičasta, pokrivena kratkim stršećim dlakama, a  nekad i utisnutim žlezdama; čašićnih zubaca 5, podjednakih, trouglastih, na vrhu kratko osasti, kraći od čašićne cevi, duž oboda trepljasti ili žlezdasto-trepljasti. Krunica većinom bledocrvena, ređa bela, do 2,5 puta duža od čašice, krunična cev jednake dužine sa čašicom ili malo duža; donja usna krunice pokrivena maljama ili dužim dlakama, srednji režanj većinom zaokrugljen, neznatno valovit, ± naniže oboren, bočni šiljati, naviše savijeni. Prašnici i stubić dužinom daleko nadmašuju krunicu. Plodići jajasti, dugački 1,5-2 mm, glatki, po površini fino mrežasti. Cveta od juna do avgusta (septembra).

Raste na sušnim kamenjarima, naročito na krečnjaku, na pašnjacima, u svetlim hrastovim i borovim šumama, u živicama, na osulinama, na livadama i dr.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.