Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Trifolium rubens L. - crvenkasta detelina

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnje biljke s puzećim rizomom, obično gole. Stabla uspravna, gola, okrugla, ± 20-60 cm duga. Listovi na relativno krakim drškama. Listići duguljasto lancetasti, do 5 cm dugi i oko 1 cm široki, s mnogim lučno savijenim bočnim nervima, oštro nazubljeni, većinom sasvim goli. Zalisci duguljasto jajasti, oni gornjih listova, srasli s lisnom drškom, na vrhu zeleni. Glavice pojedinačne, ili po 2 u parovima, vršne, jajaste do duguljasto valjkaste, 3-7 cm duge i ± 2-3 cm široke, na kratkim drškama, otuda često opkoljene gornjim listovima, s mnogo cvetova. Cvetovi sedeći do 15 mm dugi; čašica gola s 20 nerava, s cilindričnom cevi, suženim ždrelom, njeni zupci pravi šilasti, dlakavo trepavičavi, najdonji zubac mnogo duži od gornjih, a svi duži od cevi čašice; krunica 15 mm duga, tamnocrvena, zastavica samo malo duža od čunića, krila skoro horizontalna, odstojeća. Mahuna okruglasto jajasta. Seme jajasto. Cveta u maju i junu mesecu.

Raste u šumama, šikarama, livadama, na toplim i svetlim staništima u brdskom i pretplaninskom pojasu.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.