Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Ulmus glabra Hudson var. glabra - brdski brest    

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2005.

 

 

     
   

Drvo visoko do 35 m, sa uzdužno ispucalom korom tek na starijem stablu. Mlade grančice sa gustim, čekinjastim dlakama. Pupoljci tupi, čekinjasto dlakavi. Lišće sa vrlo kratkom peteljkom (3-6 mm), široko eliptično do objajasto, dugo 8-17 cm, najšire iznad polovine dužine (do 11 cm), naglo u vrhu zašiljeno; po obodu dvostruko testerasto, ponekad sa još 2-4 režnjića kraj vrha (var. cornuta); lice sa poleglim dlačicama, rapavo, naličje meko dlakavo i sa čupercima u pazuhu bočnih nerava; bočnih nerava 13-20 pari, do oboda često viljuškasto deljenih. Cvetovi gotovo sedeći u gustim hrpicama na prošlogodišnjim grančicama; cvetaju u martu - aprilu, pre listanja; dvopolni, sa 5-6 listića perigona, rđasto trepavičastih po obodu. Prašnika 5-6 u cvetu. Plodovi zreli aprila - maja; okrugli, eliptični do široko objajasti, dugi 15-30 mm; seme u sredini; urez na vrhu ne dopire do semena.

Raste uglavnom u mezofilnim šumama u regionu brdske bukve i bukve - jele. Obično od 400-1300 mnv, na svežem i plodnom zemljištu, u vazduhu sa dovoljno relativne vlage. Najčešće sporadično kao primešana vrsta.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.