Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Veronica austriaca L. ssp. jacquinii (Baumg.) Eb. Fisch.     

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Grabovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2009.

 
 

 
 

Divčibare, 2021.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Rizom kos, valjkast. Stabljike mnogobrojne ili samo jedna, uspravna, ređe se izdiže, visine (10) 30-70 cm, ± gusto pokrivena maljama ili sivim dlakama, kadkad ± gola. Listovi okruglasti ili široko lancetasti, perasto isečeni, perasto ili dvojno perasto deljeni, režnjevi uzani, linearno lancetasti ili linearni, duž oboda nenazubljeni ili nazubljeni, ili ± uvijeni, pokriveni dlakama ili ređe goli. Listovi sterilnog dela izdanka na vrhu stabljike manje deljeni ili skoro celi. Cvetovi složeni u 2-4 bočne, naspramne, u kasnijem stadijumu razvoja izdužene grozdaste cvasti, čije drške polaze iz pazuha gornjih listova stabla. Priperci lancetasti, dugački skoro kao i cvetne drške. Cvetne drške uspravne, najčešće duže od čašice, u vreme plodonošenja savijaju se napolje. Čašica deljena u 4, ređe 5 linearno lancetastih, nejednakih režnjeva. Krunica tanjirasta, širine 7-10 mm, intenzivno plave boje, režnjevi krunice nejednaki, jajasti. Prašnika 2, malo kraći od krunice. Čaura spljoštena, okruglasto obrnuto srcasta, na vrhu usečena, široka 4-5 mm, dugačka kao i čašica ili malo duža, pri osnovi zaokrugljena, pokrivena maljama ili gola; stubić skoro 2 puta duži od čaure. Seme spljošteno, skoro okruglo, širine oko 1,5 mm. Cveta od maja do jula meseca.

Raste na osunčanim, sušnim mestima, na kamenjarima, pašnjacima, u šibljacima.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.