Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Veronica spicata L. - divlja lafendija      

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Rizom valjkast, tanak, vodoravan ili kos. Stabljika uspravna ili se izdiže, visine 15-50 cm, jedna ili ih ima više, najčešće nerazgranata, u donjem delu ± gusto pokrivena dlakama, u gornjem  i brojnim žlezdastim dlakama. Listovi dugački 1,5-8-5 cm, široki 0,5-3 cm, ± gusto pokriveni kratkim dlakama, nisu blještavi; donji listovi stabla naspramni, široko jajasti, eliptični do izduženi, sa kratkom lisnom drškom, pri osnovi klinasto suženi, ređe zaobljeni, na vrhu zatupasti, duž oboda ± izraženo testerasto nazubljeni, u vršnom i bazalnom delu nenazubljeni; srednji i gornji listovi stabla kadkad naizmenični, uzano lancetasti, sedeći, neznatno nazubljeni ili nenazubljeni, na vrhu ± šiljati. Cvetovi složeni u zbijenu, vršnu grozdastu cvast, dužine 5-30 cm, koja se ka vrhu postepeno sužava; nekada pored vršne, razvijeno je i nekoliko bočnih, takođe ± uspravnih cvasti. Brakteje lancetaste ili linearno lancetaste, pokrivene žlezdastim maljama, dugačke kao čašica. Cvetovi sedeći ili sa kratkom cvetnom drškom, obično kraćom od čašice. Čašica deljena u 4 nejednaka, eliptična, jajasto eliptična ili lancetasta režnja, duž oboda pokrivenih trepljama; čašica je najčešće pokrivena žlezdastim maljama, kovrdžavim dlakama ili ± gola. Krunica je plava, katkad ljubičasta ili ± bela, dugačka 6-7 mm, sa kratkom valjkastom cevi; krunica deljena na 4 nejednaka, jajasto izdužena, na vrhu ± tupa i neznatno uzduž uvijena režnja, malo do dva puta duža od krunične cevi. Prašnika 2, prašnički konci pravi, antere jajaste, plave. Čaura žućkasta, objajasta ili srcasta, na vrhu malo usečena, dugačka 2-4 mm, pokrivena proređenim člankovitim dlakama; stubić se zadržava na čauri, od koje je duži 1,5-3 puta. Seme široko jajasto, ravnoispupčeno, dugačko oko 0,7 mm. Cveta od juna do oktobra meseca.

Raste na sušnim livadama, u šikarama.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.