Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Vicia pisiformis L. - žućkasta graorica

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Podzemni izdanak snažan, razgranat. Nadzemni izdanci potpuno goli, sveže zeleni. Stabljike dugačke 1-2 m, nerazgranate ili razgranate u gornjem delu, nežne, uglaste, izbrazdane. Lišće postavljeno u 2 reda, dužine 10-20 cm, lisna drška se produžava u razgranate, ređe nerazgranate rašljike; listovi sa 3-5 pari velikih listića, sa izraženim lisnim drškama; donji par stoji neposredno iznad stabljike, tako da liče na velike zaliske. Listići su jajastog oblika, 2-4 (6) cm dugački, i približno isto toliko široki (donji do 4 cm), na vrhu zaobljeni do slabo urezani i često kratko zašiljeni, sa 10-20 pari mrežasto povezanih bočnih nerava. Zalisci su polustrelasti, vijugavo nazubljeni. Cvasti većinom iste dužine kao i lišće (bez rašljika), sa snažnom drškom cvasti, koso strče, orijentisane na jednu stranu, sa 10-15 (20) cvetova. Cvetovi vise, dugački 12-15 mm, cvetna drška dužine 3-4 mm. Čašica je široko zvonasta, kriva, zelenkastobela, sa kratkim, lancetastim, u prvo vreme maljavim zupcima, koji su odvojeni dubokim zarezima; gornji zupci su upravljeni jedan ka drugom, kraći od donjih. Krunični listići su svetlo žuti, oko 4 puta duži od čašice; zastavica okruglasta, na vrhu urezana, malo duža od krila, čunić tup, na vrhu zelenkast. Stubić je sa unutrašnje strane malo spljošten i u gornjem delu sa svih strana ravnomerno pokriven dlakama. Mahune vise, dugačke 2,5-4 cm i 6-9 mm široke, sužene na oba kraja, pljosnate, gole, zrele mrke boje, sa ± 6 semenki. Seme je okruglo, veličine do 5 mm u prečniku, mat mrke do crne boje; pupak linearan, obuhvata ± ½ obima semena. Cveta u junu i julu mesecu.

Raste u listopadnim šumama, naročito u hrastovim i kestenovim, a kao apofit, na nagibima pored puteva.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.