Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau. - šumska ljubičica

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2002.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Rizom tanak, kratak, razgranat; pri osnovi stabla prizemni listovi skupljeni u rastresite rozete. Izdanak mutno tamno zelen, češće ± ljubičast, go ili pokriven kratkim dlakama. Stabljika visine 5-15 (25) cm, poluuspravljena ili prava, često još od osnove razgranata, srednje internodije duže od ostalih, sa 3-7 listova stabla i 1-3 hazmogama, katkad i kleistogama cveta. Lisna drška prizemnih listova dugačka, liska okruglo srcasta, skoro bubrežasta, na vrhu tupa, bazalni zarez po pravilu dubok i uzan; na listovima stabla lisna drška kratka, liska tanka, široko do izduženo jajasta, na vrhu ± šiljata, gornja četvrtina ili polovina liske pravog oboda ili neznatno konveksnog, pri osnovi ± duboko srcasto urezana, dugačka 2-4 (7) cm i 1,5-2 cm široka, na licu većinom pokrivena proređenim dlakama ili gola, na naličju često crvenkasta. Zalisci uzano lancetasti, dugački 0,5-1 cm i 1-2 mm široki, ljuspasti, mrki, duž oboda uvek sa dugačkim, gusto postavljenim resama, ili katkad skoro celi, gornji srasli, ostali slobodni. Sve cvetne drške polaze sa stabla, dugačke 4-10 cm (kod kleistogamih cvetova kraće), brakteole se nalaze u gornjoj trećini ili četvrtini. Hazmogami cvetovi dužine 1,5-2 cm, ne mirišu. Čašićni listići uzano lancetasti, dugački 5-7 mm, na vrhu šiljati, sa kratkim, slabo razvijenim, podsečenim privescima, koji na gornjim cvetovima skoro nisu ni razvijeni. Krunični listići uzano jajasti, većinom svetlo purpurno ljubičasti, pri osnovi tamniji; donji su pri osnovi išarani belim i tamnoljubičastim prugama; ostruga dužine 3-6 (7) mm, uzana, valjkasta, prava ili naniže savijena, na vrhu šiljata, većinom ljubičasta. Stubić skoro prav, žig kolenasto savijen, pokriven dlakama. Čaura uspravna, izduženo jajasta, višestrana, na vrhu šiljata, gola, pucajuća. Seme žućkastobelo, sa malim uljanim telom (elajozomom). Cveta od aprila do juna (često i avgusta-decembra).

Raste uglavnom u šumama različitog tipa.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.