Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

     
 

Arachnopeziza aurata Fuckel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Jazak), 20219.

 
 

 

Apotecije površinske, sedeće, prečnika 0,2-0,6 mm, izdižu se iznad subikuluma. Himenijum beličast do žućkast ili svetlo narandžast. Receptakulum kupulatan, ravan ili blago konveksan, iste boje kao himenijum, spoljašnja strana i ivica pokriveni dlakama. Subikulum paučinast, žuto-narandžast, sastavljen od grubih i anastomoziranih hifa sa pregradama, širine 2,2–4 μm. Spoljašnji ekscipulum od textura angularis, sa ćelijama prečnika 4–13 μm. Dlake na ivici prave ili blago zakrivljene, cilindrične, zaobljenog vrha, sa pregradama, ispunjene žuto-narandžastim sadržajem, 55-120 x 2,7-4,2 μm, sa tankim ili debelim zidovima, glatke ili hrapave spolja. Askusi sa 8 spora, izduženo glavičasti, 115-160 x 8-12 μm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, hijaline, sa pregradama, ponekad račvaste, prečnika 0,1-1,2 μm. Spore končaste, uzdužno raspoređene u askusu, sužene na jednom kraju, zrele sa 5-9 pregrada, bez uljanih kapljica, hijaline, 60-75 x 2,5-3 μm na gornjem kraju i 1,3-1,7 μm na donjem kraju. Stanište: Raste u grupi na vlažom trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća. Rasprostranjenost: Evropa, Azija, Australija, severna Afrika.

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.,

-Morozova, I.I. (2014) New records of discomycetous fungi from Ukraine.

 

 
     

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.