Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Ascochyta sorghi Sacc.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2013.

 

 

Opis: Piknidije se javljaju na živim ili suvim listovima i stabljikama raznih vrsta trava (Poaceae), pretežno u linijama duž nerava, uronjene u supstrat, svetle do tamno braon i crne, subokruglaste ili duguljaste, eliptične po obodu, prečnika (60) 120-250 μm, sa kružnom porom, tankih zidova.
 

Mikroskopske karakteristike: Konidije duguljasto elipsoidne ili vretenaste, na oba kraja zaobljene, ravne ili ponekad blago savijene, 10-14 × 2-3  µm.
 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Afrika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.