Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascodichaena rugosa Butin

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2018.

 
 

 

Askomata crnkasto braon, membranozna, izranja iz periderma u grupama u vidu kružnih ili izduženih histeroida, dužine obično 300-450 μm, širine 250-300 μm i visine 150-300 μm, otvara se prostom pukotinom koja se širi po vlažnom vremenu. Zid plodnog tela debljine 20-45 μm, sastavljen od ± tamno braon izduženih ili nepravilno zaobljenih ćelija, na površini većinom sklerotiziranim; tkivo pri osnovi debljine  30-150 μm, sastavljeno od izduženih, izodijametričnih i aksijalno izduženih braon ćelija, delom pomešanih sa fragmentima ćelija domaćina. Askusi sa 4-6-8 spora, široko glavičasto cilindrični, 85-110 x 25-35 μm, J-. Parafize brojne, sa pregradama, širine 2 μm, na vrhu proširene. Spore elipsoidne do jajaste, bez pregrada, 18-24 x 13-16 μm, ispunjene hijalinim granulama; u askusima sa manje od 8 spora one su nepravilnog oblika i dimenzija. Anamorfi se razvijaju odmah pored luka askomate, obično su sitniji ali morfološki veoma slični teleomorfu. Stanište: Raste na kori bukve (Fagus) i hrasta (Quercus), stim što se na bukvi češće javlja u anamorfnom a na hrastu u teleomorfnom obliku. Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

 

Reference:

-Butin, H. (1977) Taxonomy and morphology of Ascodichaena rugosa gen. et spec.nov.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.