Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascozonus woolhopensis (Renny) Boud.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2017.

 
 

 

Askomata gimnohimenijalna, čigrasta ili peharasta, visine i širine 200-500 μм, sa jedva primetnom drškom, sa spoljašnje strane granulozna. Himenijum blago konkavan, beličast, tačkast. Spoljašnja površina bledo sivkasta ili prljavo bela, pokrivena, osim donjeg dela, hijalinim dlakama, naročito izraženim na ivici. Subhimenijum nije odvojen od središnjeg ekscipuluma. Središnji ekscipulum od textura globulosa-angularis sastavljen od hijalinih, poligonalnih ćelija, prečnika do 10 μm. Spoljašnji ekscipulum od textura globulosa-angularis u donjem delu apotecije, sastavljen od hijalinih, ± okruglastih ćelija sa debelim zidovima, dimenzija 17-35 x 15-30 μm,  i textura angularis u gornjem delu, sastavljenog od poligonalnih ćelija, dimenzija 8-17 x 7-11 μm, od kojih polaze brojne hijaline dlake. Sa donjeg dela apotecije, iz bulboznih osnova polaze rizoidi koje čine razgranate ćelije sa debelim zidovima i više pregrada, prečnika 3-5 μm. Askusi sa 64 spore, glavičasti ili cilindrični, blago ulegnuti na vrhu, 100-110 x 25-35 μm. Parafize raštrkane, cilindrične, nadvisuju askuse, blago proširene na vrhu, sa pregradama, prečnika 2-3 μm, sadrže nekoliko hijalinih vakuola. Spore konglobatne, (12-) 12,6-14,7 x 4,7-5,7 μm, vretenaste, obično asimetrične, hijaline, pojedine sa finim, svetlo žutim granulama, debelih zidova, bez uljanih kapi. Stanište: Raste na izmetu sisara. Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

 

Reference:

-Doveri, F. (2004) Fungi Fimicoli Italici.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.