Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2008.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2008.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2008.

 
 
 

 

Apotecije prečnika 1-5 cm, sedeće, u početku čigraste sa braonkastom savijenom ivicom, a kasnije postaju tanjiraste pa spljoštene ili konveksne. Himenijum crn, sjajan, gladak; spoljašnja strana braon do crna, fino dlakava ili krljušasta (starenjem često postaje glatka i tamnija), u donjem delu sužena u drškoliku osnovu. Meso je gumenasto do pihtijasto. Askusi sa 8 spora (gornje 4 obično krupnije), nepravilno uniserijatni, 95-150 (-200) x 8,5-9 µm, J+(p). Parafize končaste, tanke, pri vrhu izuvijane, granate pri osnovi. Spore 9-17 x 6-7,5 µm, široko elipsoidne do limunaste ili bubrežaste; glatke; tamno braon, gornje 4 spore sa jednom uljanom kapi (u KOH), a donje 4 slabije razvijene, sa više uljanih kapi, hijaline. Stanište: Raste pojedinačno ili češće u grupama u kasno leto i jesen na granama i trupcima sa korom hrasta (Quercus), graba (Carpinus), bukve (Fagus) ali i na drugim vrstama listopadnog drveća. Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Tajvan, Novi Zeland (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

 
 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.