Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Calycellina alniella (Nyl.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Karakuša, 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 

 

Opis: Raste u grupi, na otpalim ženskim cvastima (šišaricama) jove (Alnus). Apotecije površinske, sa kratkom drškom, prečnika do 0,5 mm. Himenijum krem kad je svež a žućkast kad se osuši. Receptakulum kupulatan, beličast ili svetlo braonkast sa belom pruinom, sa ivicom savijenom na dole.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica do textura angularis, sastavljen od hijalinih (do svetlo braonkastih u dršci) ćelija sa tankim zidovima. Dlake cilindrične do blago glavičaste, na vrhu tupo zaobljene, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, glatke, sa svetlo žućkastim pigmentom koji postaje crvenkasto-braon sa Lugolovim rastvorom, 10-20 × 3-4 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 50-55 × 5-7 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, širine 1,5-2 µm, ne nadvisuju askuse, ponekad sa sadržajem sličnim onim u dlakama. Spore elipsoidne do vretenaste, prave, hijaline, sa dve uljane kapi na krajevima, sa 0-1 pregradom, 8-11 × 2,5-3 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.