Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Calycellina chlorinella (Ces.) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2015.

 

 

Opis: Raste u grupama (ponekad i srastu međusobno), na ostacima zeljastih biljaka. Apotecije površinske, sedeće, prečnika oko 0,5 mm. Himenijum maslinasto do svetlo zelenkasto-žut, kad se osuši u sredini postaje siv. Receptakulum tanjirast, gladak, iste boje kao himenijum, često režnjevit sa valovitom ivicom kad se osuši.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum sastavljen od izodijametričnih ćelija (raspoređenih ± vertikalno) sa tankim zidovima koje se završavaju kratkim, glavičastim jednoćelijskim dlakama sa glatkim zidovima, dimenzija do 10-3 µm; bazalne ćelije sa braon zidovima, izgledaju kao da su spojene sa braon hifama. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 40-50 х 3,5-4 (-5) µm. Parafize cilindrične, zaobljene na vrhu, širine 1-2 µm, ne nadvisuju askuse. Spore cilindrične, hijaline, zaobljenih krajeva, obično malo zakrivljene, bez pregrada, 5-7 x 0,75-1 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Dennis, R.W.G. (1975) New or Interesting British Microfungi, III.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.