Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Calycellina pseudopuberula (Graddon.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
     
   

 

Opis: Raste u grupi, na otpalim listovima listopadnog drveća. Apotecije široko sedeće do sa kratkom drškom, prečnika 0,1-0,5 mm. Himenijum sivkasto beo do žućkasto beo kad je svež, a krem, oker ili sivo-braon kad se osuši. Receptakulum peharast do plitko peharast, iste boje kao himenijum, crnkast pri osnovi, spolja, posebno na ivici blago savijen na dole.

 Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, 7,5-16,5 х 3-11  µm. Dlake usko konične, jednostavne, prave do vijugave ili uncinatne, često granate, bez pregrada, sadrže žućkasti pigment, 15-34 х 2-4  µm, na vrhu sužene do 0,5-1,5 µm. Askusi sa 8 spora (retko samo sa 4), cilindrično-glavičasti, 51-88 х 6,4-9,7  µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične do subglavičaste, na vrhu širine 2-4 µm, ne nadvisuju askuse, često sadrže pigmente sličnim onim u dlakama. Spore elipsoidne do cilindrično-elipsoidne, često blago zakrivljene, bez pregrada, 9-14 x 2-4 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

   
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.