Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Calycina claroflava (Grev.) Kuntze

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2016.

 
     
   

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili najčešće u grupama (spojene pri osnovi) na trulom drvetu listopadnih vrsta drveća, obično na starim plodnim telima gljiva iz reda Xylariales. Apotecije sedeće ili sa veoma kratkom drškom, prečnika 0,5-1,5 mm, nepravilno peharaste do tanjiraste. Himenijum gladak, sumporno žut; ivica i spoljašnja strana ponekad svetliji, ivica blago podignuta.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 60-90 x 4-4,5 µm, J-, krozijer-. Parafize končaste, ispunjene sa puno žutih kapljica. Spore elipsoidno-vretenaste, ponekad blago zakrivljene, hijaline, sa jednom pregradom, obično sa 4 uljane kapi, 8-10 (12) x 2 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

   
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.