Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Calycina conorum (Rehm) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Đipša), 2021.

 

 

Opis: Raste u grupi, na otpalim šišarkama borova (Pinus spp.). Apotecije površinske, sedeće ili sa kratkom drškom, prečnika do 0,5-1,2 mm. Himenijum konkavan do konveksan, čisto beo do svetlo žućkast kad je svež, a vremenom postaje narandžast do crvenkast. Receptakulum kupulatan, iste boje kao himenijum, sa valovitim ivicama blago savijenim na dole.

 Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica do textura angularis, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima i nepravilnim zadebljanjima, 6,5-10 x 8-11 µm pri osnovi i 6-8 x 3-4 µm na obodu. Dlake cilindrične do blago glavičaste, na vrhu tupo zaobljene, sa 0-2 pregrade, hijaline, tankih zidova, glatke, bez ikakvog sadržaja, 20-50 x 3-4 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 45-65 х 5-6,5 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, često sužene na vrhu, širine 1,5-2 µm, ne nadvisuju askuse, sa 3-5 pregrada, ispunjene homogeno refraktivnim vakuolama. Spore glavičasto-elipsoidne, nejednakostrane do blago zakrivljene, hijaline, bez pregrada (ponekad sa jednom), 6-9 (12) x (1,5) 2-2,5 (-2,8) µm, biserijatne.

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.