Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Calycina discreta (P. Karst.) Kuntze

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 

 

Opis: Raste razbacano, na ostacima zeljastih biljaka. Apotecije površinske, sa kratkom drškom, prečnika do 0,5 mm. Himenijum blago konkavan, beličast kad je svež, a krem kad se osuši. Receptakulum kupulatan, iste boje kao himenijum, gladak.

 Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake kratke, cilindrične do blago glavičaste, na vrhu tupo zaobljene, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, glatke, bez ikakvog sadržaja. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 50 х 4-6  µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, širine 1,5-2 µm, ne nadvisuju askuse. Spore cilindrično-elipsoidne, ponekad blago zakrivljene, hijaline, bez pregrada, 4-8 x 1-1,5 µm.

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.