Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Calycina gemmarum (Boud.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2013.

 
     
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na otpalim pupoljcima topola i na humusu u dodiru sa njima. Apotecije površinske, sa dugom tankom drškom, prečnika 0,3-1 mm. Himenijum beličast. Receptakulum u početku duboko peharast ili infundibuliforman, kasnije tanjirasto peharast do skoro diskoidan, sa ivicom blago savijenom na dole, iste boje kao himenijum. Drška malo duža u odnosu na prečnik apotecije, beličasta do svetlo oker prema osnovi.

 Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura intricata, sastavljen od subparalelnih hijalinih ćelija sa debelim želatinoznim zidovima koje se završavaju u vidu glavičastih dlaka na površini. Dlake hijaline, glavičaste, tankih zidova, sa 0-2 pregrade, grubo granulisane, 10-20 x 3-5 µm. Askusi sa 4-8 spora, cilindrično-glavičasti, zidovi blago zadebljali, 40-50 х 5-7  µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, širine 1,5-2 µm. Spore glavičasto-elipsoidne, nejednakostrane, hijaline, bez pregrada, 6-9 x 2,5-3 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

   
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.