Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Calycina herbarum (Pers.) Gray

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Kraljeva stolica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Jabuka), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Bukovac), 2016.

 

 

Opis: Raste u grupi, na trulim stabljikama različitih vrsta zeljastih biljaka. Apotecije površinske, prečnika 1-3 mm, subsedeće do sa kratkom drškom. Himenijum plitko konkavan, ravan ili blago konveksan, beličast, krem do svetlo žućkast. Receptakulum tanjirast, iste boje kao himenijum, fino dlakav.

 Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake na ivici cilindrične, postepeno se sužavaju, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, glatke, bez ikakvog sadržaja, 8-20 x 3-4 µm. Dlake po obodu apotecije široko glavičaste do široko elipsoidno-vretenaste, dužine do 15 µm. Askusi sa 4-8 spora, cilindrični, 80-90 х 7-8  µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, širine do 2 µm. Spore vretenaste do cilindrično-vretenaste, blago nejednakostrane, hijaline, sa jednom pregradom, 13-17 x 2-3 µm, biserijatne.

Rasprostranjenost: Evropa i Azija.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.