Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Calycina populina (Fuckel.) Kubtze

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2021.

 

 

Opis: Raste razbacano ili u grupi, na otpalim listovima različitih vrsta listopadnog drveća. Apotecije površinske, subsedeće, prečnika do 0,3-0,8 mm. Himenijum beličast do svetlo žućkast kad je svež, a žućkast do braonkasto-narandžast kad se osuši. Receptakulum plitko peharast ili tanjirast, iste boje kao himenijum, spolja, i delo na ivici blago dlakav.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura angularis do textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake cilindrične, na vrhu tupo zaobljene, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, obično sa svetlo žućkastim pigmentom, 20-40 × 3-5 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 45-60 × 6-7 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične do cilindrično-glavičaste, na vrhu širine 2-3 µm, ne nadvisuju askuse, obično sadrže pigmente sličnim onim u dlakama. Spore elipsoidne, nejednakostrane,  hijaline, bez pregrada, 8-11 × 2,5-4 µm, sa nekoliko sitnih uljanih kapi .

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.