Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Calycina scolochloae (De Not) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Novi Sad, 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u manjim grupama na trulim ostacime trske (Phragmites australis). Apotecije plitko peharaste do ravne, prečnika do1 mm. Himenijum jarko žut, gladak.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, suženi pri vrhu, biserijatni, 62-84 x 7 µm, J-. Parafize sa jednom velikom i više malih refraktivnih vakuola, ponekad granate na vrhu. Spore vretenaste, hijaline, 13-15 x 3 µm, sa do 3 pregrade (blago sužene na mestu pregrada). Dlake braonkaste, široke osnove, sužavaju se prema vrhu, sadrže nekoliko velikih uljanih kapljica, septatne, 19–27 x 2.7–5.3 µm  u najširem delu.

 

Rasprostranjenost: Evropa.
 

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.